Vallon 6 USB

vallon6_ny-1-150x150
30,00 € per enhet

VALLON 6 innehåller över 155 vallonsläkter och c:a 142.000 personer, vallonättlingar med partners och ofta även deras föräldrar. Innehåller personer ”från början” och ofta fram till tidigt 1900-tal. Sällskapet Vallonättlingar i Sverige har nu lagt till över 30 ytterligare släkter och över 20 000 nya personer, samt uppdaterat ytterligare över 20 000 personer.

VALLON 6 innehåller personregister, efternamnsregister och ortsregister samt lista på stampersoner, dvs de tidigaste vi känner till inom släkterna. Dessutom innehåller VALLON 6 ett utökat kringmaterial med historisk bakgrund om värvningen, bruksöversikt, järnhantering och andra intressanta ämnen. Vi har nu lagt till nya avsnitt om invandrarnas hemorter, en översikt över kvinnorna eller hustrurna i de tidiga generationerna. Dessutom en beskrivning av hur de s.k. rysshärjningarna 1719 drabbade bruksorterna vid Upplandskusten.

VALLON 6 levereras som ett USB-minne. Materialet består av html-filer och ingen speciell installation krävs. Man startar genom att (dubbel-) klicka på filen start.htm

VALLON 6 kostar (inklusive frakt) 30 euro för medlem och 36 euro för icke medlem. Vid leverans utanför Finland tillkommer 2 euro för dyrare porto. Priset är då 32 euro för medlem och 38 euro för icke medlem. Du beställer genom att ange ”Vallon 6” i meddelandet och genom att betala in rätt belopp till: Finlands Vallonättlingar r.f., kassör Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors.

Kom ihåg att fylla i namn och adress ordentligt! Ange gärna även telefonnummer. USB-minnet skickas som brev. Räkna med leveranstid på ca 2 veckor, eftersom vi sköter det hela på fritiden.