Vallonkontrakt 2 USB

vallonkontrakt2
25,00 € per enhet

Version 2 av DVD-skivan innehåller valloninvandrares översatta originalkontrakt. Mycket utökad! Alla kontrakt från Leufstaarkvet, mycket nytt historiskt material! DVD-skivan innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det  s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet. I materialet finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för över 500 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft. Skivan är en omfattande vidareutveckling och komplettering av den Vallonkontraktskiva som gavs ut 2013 och kan med fördel användas tillsammans med Vallonskiva 4 vid fördjupad forskning.

Du beställer genom att betala in rätt belopp till: Vårt konto i Aktia-bank Finland är IBAN: FI41 4055 0016 7693 70. BIC: HELSFIHH

Priset för Vallonkontrakt 2 på USB-minne! kostar (inklusive frakt) 25 euro för medlem och 32 euro för icke medlem. Vid leverans utanför Finland tillkommer 2 euro för dyrare porto, och kostar då 27 euro för medlem och 34 euro för icke medlem.

Du beställer genom att ange ”Vallonkontrakt 2 USB” i meddelandet och betala in rätt belopp till: Finlands Vallonättlingar r.f., kassör Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors.
Vårt konto i Aktia-bank Finland är IBAN:FI41 4055 0016 7693 70. BIC: HELSFIHH
Kom ihåg att fylla i namn och adress ordentligt! Ange gärna även telefonnummer. USB-minnet skickas som brev. Räkna med leveranstid på ca 2 veckor, eftersom vi sköter det hela på fritiden.