Börja forska - släktforskning om valloner

Släktforskning om vallonsläkter

Inom Sällskapet Vallonättlingar i Sverige (SVÄ) har vi under åren genomfört ett drygt 30-tal träffar, där vi gått igenom tidiga led av de aktuella släkterna. Utgångspunkten har oftast varit Kjell Lindbloms material från 1600-talet, som sedan kompletterats med deltagarnas material. Under senare år har t.ex. Bovin, Drougge, Goffin, Henning, Maniette och Martelleur varit ämnen för sådana träffar. Vår forskargrupp har sedan efter hand arbetat med att dokumentera de flesta av de vallonsläkter som nämns i den släktnummerlista, som vi länge använt i medlemsmatrikeln. En ny och mera genomarbetad släktlista finns nu och kan väljas i sidomenyn. Vår forskning under åren om de olika vallonsläkterna har bl.a. resulterat i Vallonskivan i fyra generationer. Den har nu (september 2018) fått den mycket förbättrade efterföljaren VALLON 5, som du kan läsa om här: VALLON 5

Kompletterande forskning INom några områden

Var med och bidrag till forskningen om våra vallonsläkter! Kanske just Du har uppgifter om någon släkt eller ett visst område, som inte återfinns i det material vi har tidigare. I så fall kan Du bidraga genom att antingen skicka ett meddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller skriva ett brev till Sällskapet Vallonättlingar, Löfströms allé 7, 172 66 Sundbyberg, om din forskning anknyter direkt till Sverige och de svenska vallonerna. Är dina frågor sammankopplade med vallonättlingarna i Finland, vänligen kontakta Finlands Vallonättlingar r.f., Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors, Finland eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du är mycket välkommen att höra av dig till oss enligt adresserna ovan med kompletterande information och material om här nämnda eller andra vallonsläkter.

Översättning av valloninvandrarnas kontrakt

Under en tid har vi (SVÄ) också bedrivit ett projekt för att tolka och översätta originalkontrakten för de invandrade vallonerna på 1600-talet. De finns som handskrivna original på ålderdomlig franska och nederländska på Riksarkivet i Stockholm. Många av handskrifterna är tolkade till läsbara texter av Kjell Lindblom, men en hel del kompletteringar har gjorts senare. I projektet har vi tolkat, översatt och sammanställt materialet från den gamla och formella franskan till begriplig svenska.

Projektet resulterade i DVD-skivan Vallonkontrakt, som lanserades vid Släktforskardagarna i Köping 2013. År 2015 lanserade vi en uppdaterad och kraftigt utökad version, Vallonkontrakt 2. Du kan läsa om skivan och hur du kan beställa den här: DVD-skivan Vallonkontrakt 2. Vid Öppet Hus i föreningslokalerna i Huvudsta i Stockholm i februari 2014, gjordes en test med inspelning av Lars Hanséns föredrag om vallonkontrakten. Du kan ta del av föredraget här nedan. (Inspelningen gjord av Magnus Sälgö)

Släktnamn från Vallonien och näraliggande områden

Fyllig dokumentation omkring vallonernas namn finns i form av t.ex. böckerna "Vallonernas namn" av Erik Appelgren och "Vallonsläkter under 1600-talet" och senare "Nordisk vallongenealogi", båda av Kjell Lindblom. I vår medlemsmatrikel har vi länge använt oss av en släktnummerlista, som upptar en "grundform" av de allra flesta vallonnamn, som är aktuella för våra medlemmar för närvarande. Den innehåller även en del ytterligare släktnamn av "historiska" skäl. Vi har även sammanställt en mera omfattande namnlista över fransktalande vallonsläkter vid invandringen till Sverige.

För närvarande (2017-2018) pågår ett arbete med en reviderad namnlista, där vi indikerar vilka som har tydligt ursprung i Vallonien respektive en del angränsande områden. Här kan du se den nya listan. Vi tar gärna emot synpunkter på den nya listan!

Huvudmän för vissa släkter

Under många år har vi (SVÄ) haft s.k. huvudmän för ett antal vallonsläkter. Huvudmännens uppgift har varit att, i mån av tid och möjlighet, hålla samman de som forskar inom denna släkt samt att dokumentera och samordna annat material om släkten. Med tiden har arbetet med Vallonskivan, VALLON 5 och även Vallonkontrakt 2 och dessutom med böckerna Vallonska rötter och ovan nämnda Nordisk Vallongenealogi, gjort att mycket material kommit fram. Det har dessutom varit svårt att rekrytera nya huvudmän med tillräckligt med tid att arbeta med detta. Vi har därför beslutat (2018) att avsluta denna funktion. Vi är dock fortsatt mycket intresserade av att ha kontakt med forskare, som har god kunskap om någon eller några vallonsläkter. Om du har det - kontakta oss gärna!

Nyhet - VALLON 6!

VALLON 6 innehåller över 155 vallonsläkter och c:a 142.000 personer, vallonättlingar med partners och ofta även deras föräldrar. Innehåller personer ”från början” och ofta fram till tidigt 1900-tal. Sällskapet Vallonättlingar i Sverige har nu lagt till över 30 ytterligare släkter och över 20 000 nya personer, samt uppdaterat ytterligare över 20 000 personer. 

Allard

Bossard

Fagot

Goffin

Mineur

Pouset

Anjou

Boudry

Faleij/de Fala

Grandpré

Monier

Poussar

Anthoine

Bovin

Farke

Grell

de Morgny

de Rees

Bailli

le Brun

Fassing

Groth 

Muskin

Robert

Basilier

Cardon

de Fer

Henning

de Nis

Rosseau

Baudou

Charlier

de Flon

Herou

Noé

du Sausoy

Bayard

Chenon

François

Hubinet

Nonnet

Servio

Benett

le Clerc

Frumerie

Lagrell

Oudart

Spite

Beneau

de Clou

Gago

Lamborion

Pagard

Sporron

Bernail / Barneij

Cochois

Galan

Lemoin

Paillardell

Tillman

Bertrand

Collin

Garneij

Lucas

Parment

Tissier

de Besche

Cortehou

de Geer

Le Maigre

Pecheur

Tollet

Bevi/Boivie

Couvrel

Gelotte

Maniette

Personne

Tourneur

Billet

Cudriaux

Giel

Martelleur

Pierrou

Touron

Bilock

Dandenell

Giers

Martin

Piette

de Try

Birath 

Derheu

Gille

Martinel

Pipping

de Val

le Blanc

Douhan

Gilljam

Mathieu

Pira

Verlaine

Bombler

Drougge

Godet

Melot

Poulin

Vincent Raffelier

Bonnevier

Dubois

Goudou

Michot

 

Vivienne

Under många år har Sällskapet Vallonättlingar i Sverige givit ut Vallonskivan, senast som Vallonskiva 4. Den kom ut i samband med Släktforskardagarna 2013. Både den och föregångarna har haft materialet uppdelat på fyra separata delar från fyra olika forskare. Nu har vi gjort det stora jobbet att slå samman de fyra delarna till en samlad enhet och har nu lanserat VALLON 5!

Det är en mycket stor förbättring och underlättar användningen väldigt mycket. Det har också gjort att vi kunnat koppla ihop många släkter och släktgrenar som tidigare inte var tydliga eller kända. Vi har inte bara utgått från materialet från 2013 - vi har gjort omfattande tillägg, kompletteringar och rättningar. Vi har även lagt till ytterligare släkter och inte minst innehåller VALLON 5 nu ett betydligt fylligare kringmaterial med historisk bakgrund och mycket annan intressant information, t.ex. filmavsnitt från vallonsmedjor. 

Eftersom många datorer, speciellt laptops, numera saknar CD/DVD-läsare, så har vi beslutat att helt övergå till att leverera VALLON 5 som USB-minne. Det har praktisk taget samtliga datorer numera. Materialet består av html-filer och ingen speciell installation krävs. Man startar genom att (dubbel-) klicka på filen start.htm. 

Beställningsinformation:

VALLON 5 kostar 30 euro för medlem och 36 euro för icke medlem. Vid beställning skriv "Vallon 5" i meddelandet.

Du beställer genom att betala in rätt belopp till: Finlands Vallonättlingar r.f., kassör Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors.

Vårt konto i Aktia-bank Finland är IBAN: FI41 4055 0016 7693 70.

BIC: HELSFIHH

Ny Vallonkontraktskiva!

Nu finns version 2 av DVD-skivan med valloninvandrares översatta originalkontrakt

Mycket utökad! Alla kontrakt från Leufstaarkvet, mycket nytt historiskt material! 

DVD-skivan innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det  s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet. I materialet finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för över 500 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft. Skivan är en omfattande vidareutveckling och komplettering av den Vallonkontraktskiva som gavs ut 2013 och kan med fördel användas tillsammans med Vallonskiva 4 vid fördjupad forskning.

Genom SVÄ:s försorg har alla dokument i Leufstaarkivets samling av handskrivna kontrakt, brev, kvittenser och annat skannats till datafiler. Materialet berör anställningsvillkoren för de arbetare från Vallonien, som värvades till Sverige under första hälften av 1600-talet. Texterna, skrivna på franska, nederländska eller tyska är nu transkriberade och översatta till svenska. En stor del av kontrakten fanns redan transkriberade genom det arbete som Kjell Lindblom hade gjort inför sin bokserie Vallonsläkter under 1600-talet. Översättningsarbetet genomfördes, i sin första fas, av en grupp medlemmar inom Sällskapet Vallonättlingar (SVÄ) med tillräckliga språkkunskaper och intresse för projektet.

För uppföljningsarbetet har de nödvändiga transkriberingarna utförts genom samarbete med Antoine Meissonnier i Paris (de franskspråkiga texterna) och Ernst van den Boogaard (de nederländska texterna). Översättningar och förklarande kringtexter har gjorts av en mindre grupp inom SVÄ.

Det är med stolthet vi nu kan erbjuda resultatet i form av en betydligt vidareutvecklad DVD med 105 franskspråkiga och 29 nederländska kontrakt i översättning. Dessutom finns 14 brev och 18 kvittenser (franska), tre brev och två kvittenser (nederländska) samt fyra tyska kontrakt och två kontrakt och ett brev på svenska.

Till detta finns ett antal nya och omarbetade kringtexter, som sätter kontrakten i sitt sammanhang genom beskrivning av samtidshistorien, migrationen från Vallonien, kolning och järnframställning med förklaring av specialuttryck, yrkesbeteckningar och valutor, samt vallonernas språk och klädsel. Dessutom redovisas namnuppgifter och sammanfattningar av ett fåtal texter som inte blivit översatta i sin helhet. På skivan finns ett överskådligt register sorterat efter namn eller kontraktsnummer.

Skivan körs med en vanlig webbläsare (t.ex. Internet Explorer) och kräver ingen installation. Den startar oftast automatiskt i Windows. Dubbelklicka på start.htm annars.

Beställningsinformation:

Priset för Vallonkontrakt 2 på USB-minne! kostar 25 euro för medlem och 32 euro för icke medlem. 

Du beställer genom att ange ”Vallonkontrakt 2 USB” i meddelandet och  betala in rätt belopp till: Finlands Vallonättlingar r.f., kassör Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors.

Vårt konto i Aktia-bank Finland är IBAN:FI41 4055 0016 7693 70.

BIC: HELSFIHH

Kom ihåg att fylla i namn och adress ordentligt! Ange gärna även telefonnummer. USB-minnet skickas som brev. Räkna med leveranstid på ca 2 veckor, eftersom vi sköter det hela på fritiden.

Släktkrönikor och vallonhistorik

Ett antal släktkrönikor och andra dokument har utarbetats av forskare inom Sällskapet Vallonättlingar i Sverige och andra forskare, delvis med stöd från Gunnar och Barbro Hübinettes fond. Några är slutsålda, men vi nämner dem ändå för kännedom. Nedan finns korta beskrivningar och beställningsinformation. Vid leverans utanför Sverige kan extra porto tillkomma. Utöver nedan beskrivna produkter, finns skivorna Vallonskivan och Vallonkontrakt, samt Vallonfilmen. Se länkar i sidomenyn till vänster för separata beskrivningar av dessa. Du kan även beställa tidigare nummer av vår medlemstidning - se valet "Äldre tidningar" i sidomenyn för innehållsöversikt.

Nordisk Vallongenealogi, Del I och II. Av Kjell Lindblom

Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, Del I, Allard-Guillaume (Stockholm 2012) och Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, Del II, de Hameaux-Vincent Rafflier (Stockholm 2013). Böckerna är inbundna, vardera delen har 318 sidor i A4-format med drygt 600 familjetabeller för cirka 85 vallonsläkter i varje del.

Böckerna kan köpas från Sveriges Släktforskarförbund. De säljs genom deras nätbokhandel, ej direkt av Sällskapet Vallonättlingar. Priset per del är 380 SEK + porto till Finland.

 

"Järn och eld". Ny skrift om valloninvandringen!

Denna skrift skildrar bakgrunden till vallonernas migration till Sverige under första halvan av 1600-talet. Den ger historien beskriven ur det vallonska perspektivet. Skriften är författad av professor Luc Courtois och historiken Caroline Sappia vid Université catholique de Louvain i Belgien och togs fram till en utställning i Namur 2008 om vallonmigrationen till Sverige.
Förutom bakgrundshistoriken och en ekonomisk analys av Louis de Geers verksamhet, beskriver den ingående några vallonska bruksmiljöer i Sverige och jämför med motsvarande miljöer i Vallonien. Ett avsnitt belyser även de myter om vallonerna som författarna anser sig ha träffat på.
Skriften är med författarnas tillstånd översatt till svenska och efter komplettering av bildmaterialet utgiven av SVÄ. Totalt 20 sidor i A4-format och med färgbilder. 

Priset är 80 SEK (inkl. porto). (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10 SEK för dyrare porto.)
Du beställer genom att ange ”Järn och eld” i meddelandet och  betala in rätt belopp till: Sällskapet Vallonättlingar.

Vårt konto i Nordea Bank AB är IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476.

 

Familjen De Geers boksamling på Finspångs slott

Det lärda livet för en brukspatron under 1600- och 1700-talet kan spåras med hjälp av hans bibliotek. Vad hade han för intressen? Vad ville han visa upp för sidor av sig själv genom sin boksamling? Kanske kan vi tro oss veta mer om släkten De Geer när vi skärskådat deras samling av böcker. Här är ett försök att översiktligt beskriva den så kallade Finspongssamlingen. Samlingens ursprung var de, huvudsakligen religiösa, skrifter som den i Liège födde Louis De Geer tog med till Sverige vid mitten av 1600-talet. Den skingrades delvis genom arv vid hans död, men byggdes sedan successivt upp av hans son, sonson och sonsons son till att vid mitten av 1700-talet omfatta ca 8 000 volymer. Att redovisa allt låter sig inte göra utan vi har här försökt att fokusera på familjen De Geers intresse för religion, naturvetenskap och skönlitteratur. Samlingen är i sitt slag världsunik, men är ändå relativt okänd bland allmänheten. Den förvaltas i dag av Norrköpings stadsbibliotek och finns, väl skyddad, i en ombyggd vapendepå på f.d. flygflottiljen F13 i Bråvalla utanför Norrköping.

Skriften är på 28 sidor, A4 i färg och beställs genom att sätta in 90 SEK (porto inkluderat) på SVÄ:s konto i Nordea Bank AB IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476. (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10 SEK för dyrare porto). Ange ”Boksamlingen” i meddelandet och kontrollera att namn och adress blir korrekta.

 

Valloner - inte bara på bruk. Om släkten Frumerie i Öregrund.

Denna skrift handlar om de i släkten Frumerie som levde i Öregrund sedan 1672. För vallonerna låg Öregrunds värde framför allt i stadens rätt att skeppa järn från de uppländska bruken till Stockholm för vidare export. I England blev det uppländska stångjärnet känt som Öregrundsjärn. För första gången följs öregrundsfrumeries efterlevandeättlingar i Sverige. Författaren, Björn Hagelin, har anor i släkten Frumerie och han har studerat de tidiga generationerna i detta område och deras verksamheter. Vi får ta del av livet som sjöfarare under den tid vallonerna etablerade sig i Uppland och förändringarna för denna verksamhet under senare tid.

Skriften är på 20 A4-sidor, delvis i färg och beställs genom att sätta in 80 SEK (porto inkluderat) på SVÄ:s konto i Nordea Bank AB IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476. (Vid leverans utanför Sverige tillkommer 10 SEK för dyrare porto). Ange ”Öregrund” i meddelandet och kontrollera att namn och adress blir korrekta.

 

Vallonsläkten Bossard

Sammanställning gjord över släkten Bossard inkl. släkten Bössa. Drygt 50 familjetabeller med person- och ortsregister. Upplagan är slut, men kan erhållas som pdf-fil via e-post. Beställning: Beställes hos Jan Olsson genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Merparten av materialet finns numera även på nya usb-minnet VALLON 5.

Släkten de Besche

Av Erland de Flon. 400 år med släkten de Besche, bland adliga ätter, grevar och grevinnor, friherrar och friherrinnor, riksråd, kammarherrar och officerare. Nationalencyklopedin anger att med ätt menas "adlig släkt", och med släkt menas "de individer som har gemensam härstamning". En släkt är alltså alla som har gemensam härstamning, och om det handlar om en adlig släkt så kan den alltså kallas för ätt. Huvudpersonen, släktens svenska stamfader, arkitekt och byggmästaren Gilius Wilhelmsson de Besche, som levde omkring 1552-1610 kom till Sverige vid början av 1600-talet för olika bygguppdrag. Några av hans söner hade redan tidigare inflyttat till Sverige.

Boken innehåller Erland de Flons samlade uppgifter om Gilius Wilhelmsson de Besche och hans ättlingar inklusive make, maka, 1457 personer ur 1376 olika källor och ett personregister med 978 ättlingar från början av 1600-talet och fram till och med 1944. Boken har formatet 185x230 mm med 328 sidor. Boken är nu slutsåld och f.n. är ingen nytryckning planerad.

Vallonsläkten Bovin

Av Kjell Lindblom. Den senaste upplagan av kompendiet är nu slutsåld. Inget nytryck är planerat. Två hundra år med vallonsläkten Bovin (Stockholm 2002). Utredningen omfattar perioden 1620 till omkring 1830 och upptar 118 familjetabeller, personregister med c:a 575 namngivna medlemmar av släkten samt ytterligare c:a 200 ingifta, käll- och litteraturförteckning samt kontrakt. Utredningen är på totalt 70 sidor, A4-format och limbunden. 

Brukspatron Gilius de Flons ättlingar

Nu finns en ny de Flon bok, ”Brukspatron Gilius de Flons ättlingar” av Erland de Flon. Boken innehåller hans samlade uppgifter om brukspatron Gilius de Flons ättlingar inklusive make, maka eller sambo, 2580 personer ur 1706 olika källor och ett personregister med 1714 ättlingar från början av 1600-talet fram till 1941.

Boken kom ut i augusti 2011 och har formatet 185x230 mm med 464 sidor. Boken är nu slutsåld och f.n. är ingen nytryckning planerad.

Vallonen Jean Constant de Flons ättlingar

Skriven av Erland de Flon. Här beskrivs 535 av Jean Constant de Flons ättlingar, från 332 olika källor. Personregister och källhänvisningar finns. Boken som är i A5-format med 190 sidor är inbunden och heter Vallonen Jean Constant de Flons ättlingar. Boken redovisar 13 generationer från 1600-talets början fram till 2005. Uppgifter är hämtade från böcker, hembygdsforskning, arkiv, skrivelser och privata släktutredningar, samt uppgifter från egen forskning och tidigare forskare i släkten de Flon.  Boken är nu slutsåld och ersatt med en ny bok, Brukspatron Gilius de Flons ättlingar av Erland de Flon.

Henrik de Trys ättlingar

Av Erland de Flon. Huvudpersonen, släktens svenske stamfader, industriledaren Henrik de Try (-1669), var grundare av Gusums-, Överums- och Ankarsrums bruk. Han kom till Sverige med den ”vallonska” invandringen från Liège under 1600-talets första hälft. Det är även möjligt, enligt andra forskare, att han tillhört en nederländsk gren av den i Aachen under 1500- och 1600-talen verksamma, framstående mässingsmakare-, klockgjutare- och styckgjutarefamiljen von Trier (de Try, de Trij). Han finns med säkerhet boende i Norrköping vid slutet av 1630-talet. Henrik de Try grundade Gusums Bruk 1653, som ligger i Valdemarsviks kommun i Östergötland samt tillsammans med sina svågrar, bröderna Abraham och Hubert de Besche, Överums bruk 1655 och Ankarsrums bruk 1655, som båda ligger i Västerviks kommun i Småland. Från början framställdes där tackjärn och stångjärn, kanoner och kanonkulor. Släkten de Try återfinns första tiden i Norrköping sedan bland annat i Finspång i Risinge församling, Gusum i Ringarum församling och Överum i Lofta församling. I flera generationer fanns släkten på Holmbo och Larum i Hannäs socken och på Snällebo i Tryserum socken. Boken innehåller Erlands de Flons samlade uppgifter om Henrik de Trys ättlingar inklusive make, maka eller sambo ur 2810 olika källor och ett personregister med 1094 ättlingar från sju generationer från början av 1600-talet och in på 1900-talet. Boken är nu slutsåld och f.n. är ingen nytryckning planerad.

200 år med släkten Gilljam (Guillaume)

Sammanställning gjord 2006, 200 år med släkten Gilljam (Guillaume). Initiativtagare är Kjell Lindblom, som med sin forskning kring vallonerna under 1600-talet gjort den grundläggande forskningen om denna släkt. Kjell har även gjort sammanställningen av tabellerna. Stig Geber och Jan Olsson har bidragit med sin forskning om de senare leden under 1700-talet fram till början av 1800-talet. 

Skriften omfattar 74 A4-sidor och kan beställas från Sällskapet Vallonättlingar genom insättning av 100 SEK på konto i Nordea Bank AB IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476. Skriv "Gilljam-häftet" i meddelandet. 

Två hundra år med vallonsläkten Goffin (Stockholm 2003)

Av Kjell Lindblom. Utredningen omfattar perioden 1621 till omkring 1850 och upptar inemot 200 familjetabeller, personregister med 765 namngivna medlemmar av släkten samt drygt 350 ingifta, käll- och litteraturförteckning samt kontrakt. Utredningen är på totalt 64 sidor, A4-format och limbunden. Kompendiet är nu slutsålt. Inget nytryck är planerat.

Vallonsläkten Hubinet

En släktkrönika om släkten Hubinet, tidigare framtagen av en arbetsgrupp inom SVÄ, reviderad 2006. Den har kompletterats och omarbetats av Jan Olsson och innefattar drygt 170 familjetabeller, personregister samt förteckning över järnbruk. Utredningen omfattar sju generationer ättlingar till Aman Hubinet, vilken levde åtminstone under åren 1630-56. Totalt 98 A4-sidor. Kompendiet är nu slutsålt. Inget nytryck är planerat. 

Vallonsläkten Martinell

Sammanställning gjord 2006 över släkten Martinell. Omkring 115 familjetabeller med person och ortsregister på totalt 64 sidor, A4-format och limbunden. Pris 80 SEK inkl. porto. Beställes genom Sällskapet Vallonättlingar (konto i Nordea Bank AB IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476). Ange "Martinell-häftet" i meddelandet.

Två hundra år med vallonsläkten Sporrong

Av Kjell Lindblom. Den nya utökade upplagan av kompendiet (Stockholm 2003) är nu slutsåld. Inget nytryck är planerat. Utredningen omfattar perioden 1625 till omkring 1850 och upptar 150 familjetabeller, personregister med c:a 700 namngivna medlemmar av släkten, samt ytterligare c:a 350 ingifta, käll- och litteraturförteckning samt kontrakt. Utredningen är på totalt 74 sidor, A4-format och limbunden.

Vallonsläkten Tillman

Version 3 utarbetad 2006 av Jan Olsson, över ättlingar till Nicolas Tillman fram till omkring 1890. C:a 160 familjetabeller med person och ortsregister på totalt 88 A4-sidor. Tillman-häftet är nu slutsålt. Inget nytryck är planerat för närvarande.

Livet på ett vallonbruk. Tre berättelser från Österbybruk av Christina Åkermark.

Den första delen är en historisk översikt från 1000-tal till nutid. Den berättar om nybyggarna som kom till trakten. De fiskar och krattar sjöbotten och samlar de hopkrattade klumparna i en hög. Högen läggs i en ugn, man tänder en brasa med staplad ved. Klumparna smälter och mannen får fram järn, som man använder till redskap inom jordbruk, jakt och fiske. På 1400-talet hittades silverfyndigheter i Dannemora och bygden får ytterligare skjuts framåt. I närheten av Dannemora ligger Österby gård som lyder under Örbyhus och där utspelar sig del 2 och del 3. Del 2 handlar om smeddottern Hanna under ett år på 1880-talet. Berättelsen skildrar hennes dagliga liv med tvätt i sjön, promenader med mat till fadern och brodern i smedjan, hur man mal mjöl, firar olika högtider samt arbetet på gården med slåtter, slakt och vad därtill hör. Berättelsen skildrar också hennes vän Pierre, som arbetar som lärling i herrgårdens orangeri. Del 3 handlar är en parallellhistoria med Hannas, men som tilldrar sig på 1950-talet. Berättelserna ger en fin skildring av hur livet kunde te sig på vallonbruken vid de olika epokerna. Boken är i A5-format.

Boken är nu slutsåld och ingen nytryckning är planerad.

Arbetarfamiljer vid de De Geerska bruken i Norduppland

Jan Olsson har skrivit av två arbetarlängder från Riksarkivet, Leufstaarkivet (K/202) och upprättat person-, yrkes-, ålders- och ortsregister till dessa. Längderna är upprättade åren 1749 och 1762 och omfattar bruken Lövsta, Åkerby, Hillebola, Tobo, Karlholm, Västland, Strömsberg och Ullfors (endast 1749). Längderna är uppställda familjevis och redovisar yrkesnamn och ålder på alla familjemedlemmar. Längden 1749 har dessutom kompletterats med händelser fram till 1754-1755, ungefär som en husförhörslängd. Redovisade personer är de arbetare, som har haft relation till respektive bruk alltså även personer, som bor en bit ifrån själva bruket. S.k. ståndspersoner finns i princip inte medtagna i dessa längder. Längderna är upptryckta som kompendium. 1749 (187 sid och 2683 personer) och 1762 (149 sid och 2545 personer) är nu slutsålda och finns endast som arkivexemplar. Längderna kan fås som Excel-filer. Tag kontakt med Jan Olsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Arbetskraftsvandring bland vallonsläkter i Östergötland under 1600- 1700-talen

Skriften innehåller en beskrivning, utarbetad av Lennart Danielsson, av vad Östergötlands bergsslag omfattar av tradition och en historisk beskrivning av ett antal av de viktigare bruken. Dessutom en förteckning över de bruk som funnits i övrigt i regionen.

Den andra delen i skriften, utarbetad av Yvonne Hägg med bistånd av medlemmar i ÖVG, innehåller en genomgång av ett 40-tal vallonsläkter som under den aktuella perioden funnits vid östgötska bruk under längre eller kortare tid, inklusive förteckning av ett antal personer per släkt och kort bakgrund om deras verksamhet. 

Som bilagor finns en sammanställning av personer av vallonsläkt som kom till Finspång fram till 1655. Dessutom finns diagram med antal som kom till Finspång fram till 1655 och yrkesfördelning hos dessa. Bilagorna är utarbetade av Birger Persson. Skriften är nu (april 2013) slutsåld och finns endast som arkivexemplar. 

Vallonerna i järnets tid - nu på DVD!

Film av Curt Strömblad efter en idé av Sixten Haage.

För en längre tid sedan gjordes en film som fortfarande är av stort värde för alla som är intresserade av valloninvandringen till Sverige och av svensk järntillverknings historia.

Filmen producerades 1986 - 1987 och gjordes bl.a. för Sveriges Television och Arbetets museum. Den visades i TV och finns i mycket begränsat antal på video (VHS).

Vi har en tid samarbetat med Curt Strömblad för att ta fram en uppdaterad version i form av en DVD-utgåva i hög teknisk kvalitet. Den finns nu klar och tillgänglig för medlemmar och andra att inhandla!

Filmen har en längd på c:a en timme och är historiskt och innehållsmässigt av stort värde.

På 1600-talet betalades vallonjärnet med ett pris som låg nära guldets. I Vallonien, som idag sträcker sig genom södra Belgien in i Luxemburg och norra Frankrike, hade vallonerna byggt upp världens främsta järnframställning. Men på 1620-talet drabbades dessa trakter av krig, råvarubrist och arbetslöshet. I Amsterdam, som var Europas finans- och handelscentrum, sökte affärsmännen och vapenhandlarna efter nya produktionsområden. Deras ögon föll på Sverige som hade järnmalm, vattenkraft och orörda skogar - det gick åt mängder av träkol till masugnar och smedjor.

För att snabbt få igång en kvalificerad svensk järnproduktion var det nödvändigt att importera arbetskraft. I Vallonien upprättades värvarkontor. Noggranna anställningskontrakt formulerades och undertecknades. Från Amsterdam gick sedan resan med segelfartyg till Norrköping.

Drygt 1000 vallonfamiljer invandrade till Sverige mellan åren 1620-1655. Det var kolare, skogsarbetare, masugns- och smidesarbetare och hantverkare. Vallonerna införde en masugn som var större och hållbarare, en ny typ av kolmila som gav ett bättre kol och en ny smidesmetod, vilket sammanlagt gav ett smidbart stångjärn av betydligt högre kvalitet.

På något mer än 30 år blev Sverige en stormakt inom järnhanteringen och dessutom Europas nya vapensmedja med bl.a. kanontillverkning i Finspång. Stångjärn exporterades också ut i Europa, bl.a. till Sheffield i England. I över 200 år behöll Sverige sin ställning som ledande råvaruleverantör till stålindustrin i Sheffield. Den sista sändningen svenskt vallonjärn skeppades till England 1940, mitt under brinnande krig. Om allt detta handlar VALLONERNA - I JÄRNETS TID, som är inspelad i Finspång, på de uppländska bruken Gimo, Österby, Leufsta, Strömsberg och Söderfors, i Dannemora samt i Vallonien och Sheffield. 

"VALLONERNA - I JÄRNETS TID" 
- En film av Curt Strömblad. Idé och litografier, Sixten Haage. 
- Filmfoto Sebastian Jakobsson. Klippning Roger Sellberg. 
- Faktamedverkan Bernt Douhan. Musik Andreas Aarflot. 
- Producerad för Sveriges Television - TV1 och Arbetets museum av Curt Strömblad Film 1986-1987. 
- Ny version på DVD för SVÄ 2009. Producerad med stöd från Länsstyrelsen i Uppsala.

Som bildelement i filmen används även färglitografier ur Sixten Haages vallonsvit - ett unikt konstprojekt som visats landet runt i Konstfrämjandets regi.

Det här är en intressant och givande film för alla med vallonbakgrund eller intresse av området i övrigt, så vi rekommenderar verkligen våra medlemmar att skaffa den! Priset är satt mycket förmånligt, för vi vill gärna sprida det fina innehållet till så många som möjligt. Filmen kan säkert också vara intressant för studiecirklar med inriktning mot släktforskning och historia.

DVD:ns pris är 50 SEK (inkluderande postning). Ett tillägg på 10 SEK tillkommer för postning utanför Sverige. Du beställer DVD:n genom att nämna "Vallonfilmen" och betala summan 50 SEK på SVÄ:s konto Nordea Bank AB, IBAN: SE52 9500 0099 6042 0157 3476.

Vallonska rötter!

Hur kom det sig att Louis de Geer, född 1587 i Liège, byggde upp ett svenskt bruksimperium?

Hur var läget i Sverige och i Nederländerna i början av 1600-talet?

Varför var vallonsk smideskonst så eftertraktad och vad åt man för mat på vallonbruken i mitten av 1600-talet?

Det är bara några av alla frågor du får svar på i Vallonska rötter.

Nu är den klar, boken som på ett modernt och lättsamt sätt skildrar vallonerna ur ett antal olika aspekter.

Med tanke på att det var många år - 1950-talet - sedan en liknande bok skrevs, så tror vi att denna kommer att vara ett standardverk inom området under många år framåt.

Boken är på 180 sidor i stort format och med bilder och illustrationer i färg.

Här skildras den historiska bakgrunden till att vi i dag har valloner i Sverige. Den organiserade värvningen berörs liksom anställningskontrakten som undertecknades innan den farofyllda resan hit startades. Var i landet hamnade de? Vilka yrken utövade de? Vilket språk talade de och hur var de klädda? I boken beskrivs hur de i dag så idylliska bruksorterna byggdes upp och det sociala liv som växte fram där. Vilken var vallonkvinnornas roll?

I några kapitel skildras de valloner som kom till Finland och verkade där, vilka bruksorter de fanns på och den finska järnhanteringen på den tiden.

Vi följer utvecklingen framåt och beskriver hur vallonsmidet, från att ha varit en stor exportframgång för landet, så småningom konkurrerades ut och de alltmer olönsamma små bruken fick läggas ned.

Ett omfattande utrymme ges naturligtvis också släktforskning om valloner till hjälp för de som på egen hand vill söka vidare bland egna eller andras vallonanor.

Till boken finns också en studiehandledning i pdf-format som stöd för dem som planerar t.ex. en studiecirkel om vallonerna.

Kort sagt - vi hoppas att denna bok ska bli den perfekta boken för såväl vallonättlingar som för deras vänner och bekanta och andra intresserade. 

Beställningsinformation:

Boken är ursprungligen utgiven i samarbete mellan Sällskapet Vallonättlingar och Sveriges Släktforskarförbund.

Boken Vallonska rötter kostar 30 euro för medlem och 36 euro för icke medlem. Vid beställning skriv "Vallonska rötter" i meddelandet. 

Du beställer genom att betala in rätt belopp till: Finlands Vallonättlingar r.f., kassör Henry Johansson, Hummelgatan 15 A 5, 00250 Helsingfors.

Vårt konto i Aktia-bank Finland är IBAN: FI41 4055 0016 7693 70.

BIC: HELSFIHH

Tips på källor på Internet för vallonintresserade

Kyrkoböcker Belgien 

På Belgiska riksarkivets hemsida finns kyrkoböcker gratis tillgängliga. För att kunna titta på de inskannade bilderna krävs att du registrerar dig genom att skapa ett inloggningsnamn samt ett lösenord. Övergripande information finns på engelska, annars är språket flamländska eller franska.

Kyrkoboksmaterialet är födda, vigda och döda på samma sätt som i Sverige. Till många församlingar finns handskriva personregister (index). Materialet är indelat i provincer och församlingar, antalet församlingar är mycket stort. Det finns kyrkoböcker så tidigt som sent 1500-tal men dessvärre även stora luckor p.g.a. de två världskrig som drabbat området.

http://www.arch.be/index.php?l=en  informationssida på engelska
http://search.arch.be/   här loggar du in och välj därefter länken Aperçu des registres paroissiaux (paroissiaux=församling) där finns lista över Provincer vilket leder dig till församlingarna

Register (index) ur en födelsebok från arkivet i Liège, Belgiska Riksarkivet. Foto: Anders Herou 

Nedan finns länkar till registerfiler (som man kan spara ned lokalt som pdf-filer - finns en symbol för det uppe till höger) över respektive provins'  kyrkoboksmaterial. Här får man en uppfattning om hur stort materialet är och för vilka perioder det finns kyrkoböcker bevarade.

Province Brabant wallon
Province Hainaut (arr. Charleroi, Mons)
Province Hainaut (arr. Tournai)
Province Liège (arr. Huy)
Province Liège (arr. Liège, Verviers)
Province Liège (arr. Eupen)
Province Luxembourg (arr. Arlon, Neufchâteau)
Province Luxembourg (arr. Marche-en-Famenne et Canton Saint-Hubert)
Province Namur

Register till kyrkoböcker

Netradyle, "Cercle d'histoire et de généalogie de Beauvechain et Grez-Doiceau".

En lokalhistorisk förening som upprättar register till kyrkoböcker. Många församlingar är registrerade men mycket återstår. Gäller hela Belgien och det går att söka på både namn och församling.

Föreningens hemsida finns på: http://netradyle.be/actes/

Folkräkning i Chimay-området 1616

Intressant material om en folkräkning i Chimay-området finns publicerad på en hemsida för "The Bevier Family" (släkten Bevi, Bevé, Boevie).

Adress: http://www.bevier.us/

Under “Research Documents” och vidare under den Belgiska flaggan finns en avskrift av folkräkningen i Chimay-området 1616.

Släkter, för vilka vi tidigare känt till ursprungsorter inom Chimay-området genom bevarade kontrakt, kan i många fall bekräftas ha varit bosatta där redan 1616. Några invandrare med bevarade kontrakt men utan proveniens kan nu också bevisas ha sitt ursprung där. Man kan gå igenom listan namn för namn och jämföra med Appelgrens bok Vallonernas Namn, så hittar man vilka invandrare som matchar. Listan ger dessutom i en del fall en antydan om invandrarens föräldrar. Listan ger i många fall årtal för giftermål och uppgift om när och varifrån individer flyttat till Chimay-området.

Kartor Belgien

Det finns många länkar till kartor på Internet, detta är ett förslag:

http://www.uvcw.be/communes/

Här kan man välja respektive provins, det som visas är nuvarande ”commune”. I en commune kan finnas flera församlingar, främst i de större städerna. 

Efternamn i Belgien idag

På denna länk kan man få en bild av hur många det finns med ett viss efternamn i olika delar av landet. OBS! Den är känslig för stora och små bokstäver, så t.ex. Henrot ger träff, men inte henrot.

http://familienaam.be

Liten handledning för släktforskning i Frankrike 

Av Antoine Meissonnier

Internetportaler

Två nationella internetportaler ger dig tillgång till franska arkiv, i princip från hela franska området. Men ingen av dem kan lämna uppgifter från alla franska arkiv.

Den ena är det franska Kulturdepartementets släktdatabas: http://www.culture.fr/Genealogie. Här finns några av namn- och släktdatabaserna samlade på adressen: http://www.culture.fr/Genealogie/Actualites/Les-bases-sources-de-genealogie/(theme)/1. Portalen möjliggör personnamnsforskning. Men den är mycket begränsad. Vill man gå vidare, måste man fortsätta med andra källor. 

Den andra, nya franska arkivportalen på Kulturdepartement, France Archives, som skulle samla förteckningar från alla franska arkivinstitutioner: https://francearchives.fr/en/, klarar endast av arkivbeskrivningarna från tjugo institutioner (handlingarna från Ardennes Landsarkiv t.ex. är ännu inte tillgängliga på den här portalen).

Till skillnad från den äldre databasen, gör inte portalen France Archives det möjligt att forska på personnamn - alla personnamn från dokument är inte indexerade.

Båda databaserna hänvisar till scannade bilder eller arkivbeskrivningar.

Landsarkivens webbplatser

För att bedriva släktforskning i Frankrike, är det nödvändigt att söka på de franska landsarkivens (”archives départementales”) webbplatser, som förvaltar kyrkoböckerna för varje område. 

Franska landsarkivskatalogen finns på portalen France Archives: https://francearchives.fr/fr/services?es_level=level-D.

De flesta franska arkivinstitutionerna ger gratis tillgång till beskrivningar och scannade bilder från kyrkoböcker och andra släktkällor.

Det gäller t ex Departement Ardennes landsarkiv: http://archives.cd08.fr/article.php?larub=23&titre=sources-genealogiques eller Departement Nords landsarkiv:https://archives.cd08.fr/article.php?larub=3

För ytterligare information, se (på franska): https://francearchives.fr/en/section/44272

SVÄ Produktöversikt

Här kan du se en samlad lista över de olika produkter vi inom SVÄ säljer på egen hand eller refererar till i form av samarbeten. Klicka på den produkt du är intresserad av (kolumnen Produkt), så kommer du till fylligare information.

Kategori

Produkt

Kort beskrivning

Författare

USB

Vallon 5

Vallon 5 - antavlor för c:a 120 vallonsläkter

Sällskapet Vallonättlingar

DVD / USB

Vallonskivan 4

Vallonskivan 4 - antavlor för nära 120 vallonsläkter

Sällskapet Vallonättlingar

DVD / USB

Vallonkontrakt

DVD-skivan innehåller skannade anställningskontrakt, brev och kvittenser ur det s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet.

Sällskapet Vallonättlingar

DVD-film

Vallonfilmen

Vallonerna i järnets tid, film om vallonernas historia på DVD

Sveriges TV och Arbetets museum

Vallongenealogi

Nordisk Vallongenealogi 1

Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, Del I, Allard-Guillaume

Kjell Lindblom

Vallongenealogi

Nordisk Vallongenealogi 2

Nordisk Vallongenealogi 1580-1750, Del II, de Hameaux-Vincent Rafflier

Kjell Lindblom

Historik

Vallonska rötter

Nyutkommen (oktober 2016), heltäckande bok om valloninvandringen, historisk bakgrund, teknik, miljöer, släktforskning.

Sällskapet Vallonättlingar

Historik

Från dalgångarna kring Meuse till Östersjöns stränder

Skildrar vallonernas migration under tidigt 1600-tal ur de berörda hemorternas historiska perspektiv.

Historieläraren Matthieu Similon

Historik

Järn och eld

Bakgrund till vallonernas migration till Sverige under första halvan av 1600-talet beskriven ur vallonskt perspektiv.

Professor Luc Courtois och historiker Caroline Sappia

Historik

De Geers boksamling i Finspong

Ny skrift som beskriver familjen De Geers omfattande bibliotek i Finspong.

Sällskapet Vallonättlingar

Historik

Valloner inte bara järn. Frumerie i Öregrund.

Bakgrund till vallonernas migration till Sverige under första halvan av 1600-talet beskriven ur vallonskt perspektiv.

Björn Hagelin

Släktutredning

Vallonsläkten Bossard

Släkten Bossard inkl släkten Bössa

Jan Olsson

Släktutredning

Vallonsläkten Bovin

Två hundra år med vallonsläkten Bovin. SLUTSÅLD.

Kjell Lindblom

Släktutredning

Släkten de Besche

Innehåller Erland de Flons samlade uppgifter om Gilius Wilhelmsson de Besche och hans ättlingar.

Erland de Flon

Släktutredning

Brukspatron Gilius de Flons ättlingar

Samlade uppgifter om brukspatron Gilius de Flons ättlingar

Erland de Flon

Släktutredning

Henrik de Trys ättlingar

Innehåller Erlands de Flons samlade uppgifter om Henrik de Trys ättlingar.

Erland de Flon

Släktutredning

200 år med släkten Gilljam / Guillaume

Släktutredning, 200 år med släkten Gilljam (Guillaume)

Kjell Lindblom, Jan Olsson, Stig Geber

Släktutredning

Vallonsläkten Hübinet

Släktkrönika om släkten Hubinet. SLUTSÅLD.

Jan Olsson m.fl.

Släktutredning

Vallonsläkten Martinell

Sammanställning över släkten Martinell

 

Släktutredning

Två hundra år med vallonsläkten Sporrong

Släktutreding 1625 till omkring 1850. SLUTSÅLD.

Kjell Lindblom

Släktutredning

Vallonsläkten Tillman

Ättlingar till Nicolas Tillman fram till omkring 1890

Jan Olsson

Historik

Arbetarfamiljer vid de De Geersa bruken i Norduppland

Avskrifter av två arbetarlängder från Riksarkivet.

Jan Olsson

Historik

Arbetskraftsvandring bland vallonsläkter i Östergötland under 1600 - 1700 -talen

Beskrivning av Östergötlands bergslag och vallonsläkter som funnits vid de olika bruken. SLUTSÅLD

Lennart Danielsson, Yvonne Hägg, m.fl.

Roman

Livet på ett vallonbruk

Översikt över livet på ett vallonbruk och en smeddotters dagliga liv.

Christina Åkermark

   

Fransktalande vallonsläkter, invandrade 1580-1640

I vid bemärkelse brukar som vallonsläkter även medräknas en del släkter med annan språklig tillhörighet inkomna till Sverige under samma period. Ursprungligt släktnamn (med exempel på namnformer):

Allard

Ambroise Chevais de Montigny

Andry

Anjou (Anceau, Hanseau, Hanson, le Choux)

Ansillon

Anthoine (Tounon, Thon)

Asser le Ganieu

Auber (Obey)

Bailli (Bai, Bille)

Ballet

de Barchon

Bary

Baselier

Bastin

Baudet

Baudou

Baudouin (Bodin)

Bayard

Beguin

Beliere

la Bende (Laban)

Beneux (Benoit)

Bernail (Barnay)

Bernard

le Bert

Bertheau (Bartou)

Bertholet

Bertrand (Bertram)

de Besche

Bevy (Boivie, Baivi etc)

de Biesme

Billet (Billard)

Bilock

le Blanc (Blank)

Blavier

Blay

Bodechon

Body (Bonton)

le Boghou (möjl Bock)

Bomblé

Bonnevier

Bossard

Boudry

de Bourg (de Pourq)

Bourgeois (Bergi, Brusy)

Bourguignon

le Bovi (Bouvier)

Bovin

de Brabant

Braham

Brassart (Brasar)

Breuse (möjl Bruce)

Breyer

Brosch (trol Bourgeois)

le Brun (Bernon)

Buisset

de Buisson

Butin

de Calqui

Cabaret

Cambou

Canon

Cardon

Carlier (Cayet)

de Carte (de Quartes)

le Celt

Cerfon (se Henrot)

de Chaines

Chanchet

Chaperon

Charlet

Charpentier

le Charton

le Chat

Chenon

Chesne

Chevais (se Ambroise)

Chevet

Chollet

le Chotton (Cotton)

Clement Breda

le Clerc (de Clair)

Clergeon

Cliquet

Close

du Clou (Glaude)

Cochard

Cochois (Cosswa)

Cocqun

de Coeur

Colart

Collet

Collin (jfr de Saive)

Collinet

Colvin

Constant (se de Flon)

le Compte (Kunt)

Cornillio

Cotibi

Courtehou

Coutur

Couvreau

Couvrel

de Creppe (Kropp, Kräppe, Grape)

Cret

Crochet (Kråke)

Cudriaux (Codriot)

Dagneau

Dandenel

Darbe

Dausin

David

Day

Deloneau

le Dent

Derheu

Deuglin

Didier

de Dinant

Docquier

Doctier (trol de Coeur)

Dombret

Donay (se Noé Donay)

Doneur

Dotel

Doublet

Douhan

Doya

Dress

Drougge

Dubois (du Boy, de Bou)

Dulock

Durant

Durieu

de l'Espeche

Evrard

Fadot

Fagot

de Fala (Fallan)

Farke

Fassin

Faver

le Febure

de Fer

la Feuille (möjl la Fleur)

Ficqué

Fineman

Flament

Flatré

de Flon

Floncar

Florin

Florquin

Fochet

Forthomme

du Fossé

Fosti

du Four

François

Frangati (van Gardy)

Frumerie

Gagot

Gaillard

Galan

Gall

le Ganieu (se Asser)

De Geer

Gelotte

Genot

George (Gregoire, Joris, Jouhrez)

Gerard

Gerquin

Gessus

Giel

Giers (Herceau, Järs)

Gille

Gippon

Godet (Gohde)

Godfrin

Godou

Goffart

Goffin (Gauffin, Goffeng)

Gouge

de Gouie

le Gouverneur

de Grais

le Grand (de Grade)

Grandpré (Grandpere, Gamprey)

Gransier

Gregoire (se George)

Grell

Gremeur (Krimur)

le Grenadeur (se Fassin)

Grenier (Garney)

Grignart

le Gros

Grosset

Guidoine

Guillaume (Gilljam)

Gustin

Hachar

Hakin

de Hameaux

Hane

Hannoset

Hanus (möjl Hannoset)

Hape

Hardi

Hasar

de Haucourt

Havrenne

de Haye

Henin (Henning)

Henrot

Henvart

Hermel

Herou (se Henrot)

de Hoddiege

Hosselet

Hubert

Hubinet

Huvin

Istace

Jacqueau

Jacquet

Jadon

le Jardinier

Jedeur

Jonneau

Jopin

Jouven

Kock

Lagrell le Jalhay

Lalleman

Lalouette

Lambert

Lambinon

Lamblot

Lamborion

Lancereau

de la Lanne

de Larok (se de la Roche)

Laurent (se Thierry)

Leleu

Lemoine (jfr le Maigre)

Lespoyer

Libotte

de Ligne

Linot (Linnå)

Lochette

de Loignon

Loreau

Louis

Lucas

Lusset

Magnette (Maniette)

Magon

Magotteau

Mahy

le Maigre

Maillard (Malliar)

Maillot

le Maire

Malchair

Malezieu

Malsi

de Malsi

de Manhey (se Melchior)

de Mantin

Marchand

Marechal

Mariot

Marlier

Marlot

Marquet

Marquis

de Marte (Marck)

Martelleur

Martin (jfr Mathieu)

Martinel

Massar

le Masson

Mathieu

Matoy (Metaier, se de la Montagne)

le May

Meaux

Melchior de Manhey

Melot

Merien

Mesir

Meunsy

Michel de Jalhay

Michelet

Michot

le Mignon

Mineur

Mitre

de Mombilart

de Molin (Moulin)

Monier

de la Montagne

de Montigny (se Ambroise)

Moreau

de Morgny

Motte

de la Motte

Moyael

Muskin

de Musson

de My (de Mieux, du Meit)

Neufieu

Ninin

de Nis (Dennis)

de Nisme

de Nivarlet (Viverlot)

Noé Donay

Nonnet

Notel

Obey (se Auber)

Olivier de Pois

Oudart (Audart, Sodar)

Oudinet

Ouzeaux

Pacquay

Pagard (Bagard)

le Page

Paillardel de Terniaux (Terneau)

Paradis

Parment

Parpaistre

Pasar (Poussar)

Patte

Pecheur

Pepin

Personne

Petrus

Philip

Picard (se Pecheur)

Pielard

Pierrou

Piet

Pinson

Pira (Spira, Pirard, ev Birath)

Piron

Pistorius d'Eproez

de Plain

Plaingui

de Pois (se Olivier)

Poncelet

de Pont

Poraux

de Porle

le Port

Potvin

Pouillon

Poulain

Poulet

Pourel de Hatrize

Pousette (Pouse)

de Pré

Prévost

Prophy

de Province

Privet

Quintin

Radou

Rafflier (se Vincent)

Ragget

Raquette

Ravet

Renet

de Reniboy

de Renievel

Revelart

de Revin (Dervin)

Rifay

de Rivet

de Riveto

Rivot

Robert

Robillar

Robinet

de la Roche

de Roi

Rolant

Roquette

Rousseau

le Roux

de Ruar

Rugh

Sacré

de Saive

Salmon

Sandrin (jfr Cochois)

Sassar (se Hasar)

du Sausoy

Savar

Scovaux

le Scrivy

Servais

Simon (se Philip)

Sirki

Spite

Sporon (Sporrong)

Suchet

Sureau

Terreur

le Thaillard (le Theatre)

le Telleur

Thiery Lorain (Laurent)

le Thoor

Tilman

Tissier

Tollet

Touffar

Tounon (se Anthoine)

de la Tour

Tourneur de Moirmon (Tournéj)

Touron (Torion)

Toursie

Toussaint (se Touffar)

Trocquet

Tronpet

Trovet

de Try (de Sur-le-Try)

Turin

de la Va

Vaché

Vaincre

de Val

Warnier

Waron

Waroquin (Rochie)

Wati

Vattrin

Verlaine (Verlin)

Vervier

Willmot

Vincent Rafflier

Voisin

de Voyen

 

Förteckning över släktnummer i medlemsmatrikeln

Denna lista visar en grundform av de släktnamn som förekommer i Sveriges vallonättlingars medlemsmatrikel (SVÄ). Vi är givetvis medvetna om att namnen kan förekomma i ett flertal varianter och stavningar. Den form vi använder i tabellen nedan är den form vi sedan långt tillbaka valt att använda i medlemsmatrikelns släktförteckning. Se mera om flera namn och de olika förekommande namnformerna t.ex. i böckerna av Erik Appelgren respektive Kjell Lindblom under litteraturtipsen. Numren i tabellen används också i medlemssidans lista med e-mail-adresser till en del medlemmar. Förkortningar av van (v) och der (d) förekommer i tabellen av utrymmesskäl. I begränsad utsträckning kan även andra släktnamn förekomma i tabellen och givetvis en del osäkra. Arbete med utredning av släktnamn pågår löpande och en större revidering av listan planeras under 2017. En preliminär version av den nya listan kan studeras under valet "Nya släktlistan" i sidomeny till vänster.

 

Nr

Namn

Nr

Namn

Nr

Namn

Nr

Namn

Nr

Namn

Nr

Namn

1

Allard

2

Anjou

3

Anthoine

4

Auber

5

Baill

6

Basilier

7

Baude

8

Baudin

9

Baudou

10

Bayard

11

Beausang

12

Bechman

13

Benett

14

Beneux

15

Bertrand

16

de Besche

17

Bevy, Boivie

18

Biloch

19

Birath

20

le Blanc

21

Boija

22

Bonnevier

23

Bossard

24

Boudry

25

Bovin

26

Brewitz

27

le Brun

28

Bruse

29

Bure

30

Cardon

31

Charlier

32

Charpentier

33

Chasseur

34

Chenon

35

le Clerc

36

du Clou

37

Cochois

38

Collin

39

Courtehou

40

Couvrel

40B

Crins v d Veecht

41

Croon

42

Crop

43

Cuderiaux

44

Dandenel

45

Daniel

46

De Geer

47

Derheu

48

Doublet

49

Douhan

50

Dromeau

51

Drougge

52

Dubois

53

Fagot

54

de Fala, Faleij

55

Farke

56

Fassin

57

de Fer

58

Flament

59

de Flon

60

Flygare

61

Francois

62

Frumerie

63

Gago

64

Galan

65

Garney

66

Gefvert

67

Gelotte

68

Giel

69

Giers

70

Gille

71

Godet

72

Goding

73

Goudou

74

Goffin

75

Grandpré

76

Grell

77

Groth

78

Guillaume

79

Hane

80

Hasar

81

Henning

82

Herre

83

Herou

84

Hiller

85

Hubert

86

Hubinet

87

Humbla

88

Ilou

89

Jacob

90

Jagare

91

de Jounge

92

Kinn

93

Kock

94

Köhler

95

Lagrell

96

Lamborion

97

Lemoine

98

Lucas

99

le Maigre

100

Maniette

101

Martelleur

102

Martin

103

Martinel

104

Mathieu

105

Melot

106

Michot

107

Mineur

108

Monier

109

de Montigny

110

Moreau

111

Morein

112

de Morgny

113

Muskin

114

de Nis

115

Noé

116

Nonnet

117

Oudart

118

Pagard

119

Paillardell

120

Parment

121

Pecheur

122

Personne

123

Philip

124

Pielard

125

Pierrou

126

Piette

127

Pira

128

Pouset

129

Poussar

130

Qvarfordt

131

Raquette

132

de Rees

133

de Reniboy

134

Robert

135

Robillar

136

de la Roche

137

Roos

138

de Ruar

139

Ruffil

140

de Saive

141

Schult

142

Servio

143

Spite

144

Sporon

145

Tambour

146

Terneau

147

Thoursie

148

Tillman

149

Tissier

150

Tolf

151

Toll

152

Tollet

153

Tourneur

154

Touron

155

Toussaint

156

de Try

157

de Val

158

Verlaine

159

Verme

160

Willbas

161

Willmot

 

 

Litteraturtips om valloner

 

En ganska omfattande litteratur finns om vallonerna i Sverige. Vi kan dela in litteraturtipsen i följande områden:

Allmänt, skönlitteratur

Bylock, Maj: Flykten till järnets land / illustrationer av Katarina Strömgård. Raben & Sjögren, 1999

Bylock, Maj: Den svartes hemlighet / illustrationer av Katarina Strömgård. Stockholm : Rabén & Sjögren, 2000

Bylock, Maj: Spöket på Örneborg / illustrationer av Katarina Strömgård. Stockholm : Rabén & Sjögren, 2001

Bylock, Maj: Klockan och döden / illustrationer av Katarina Strömgård. Stockholm : Rabén & Sjögren, 2002

Daedalus, Tekniska Museet: Svenskt järn under 2500 år (Tekniska Museets årsbok 1997)

Nergård, Maj-Britt: romanserie Fransosen (1983), Fransosernas barn (1985), Den okände karolinen (1986), Stenens hemlighet (1988)

 

Litteratur - (ej släktutredningar)

Alnebring, Gunnar & Larsson, Gösta: Österlövsta, glimtar från skilda tider. Tierp 1956.

Alpsjö, Leif o Holmström, Jarl: Byss-Calle. Gävle 1989.

Appelgren, Erik:Vallonernas namn. Stockholm 1968.

Backlund,Ann-Charlotte (red): Boken om Bergslagen resa i en levande historia. Stockholm 1988.

Berg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998, Finland

Boethius, Bertil: Gruvornas,hamrarnas och hyttornas folk. Den svenska arbetarklassens historia, del 11. 1951.

Collin, Karin: Den stora spinnrocken, sägner och tidsbilder kring Iggesunds Bruks historia. Uppsala 1935.

Dahlgren, E W: Louis De Geer 1587-1652. Hans lif och verk, del 1-2. Uppsala 1923.

De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta o Gimo under äldre tider (in till) 1627. Från Med hammare och fackla vol. 1, 1928, s 1-88.- 

Kolböndernas sammansvärjning vid Lövsta 1718. Från Med hammare och fackla vol. 2 1930, sf1-20. Stockholm 1930. 

Huru Carlholms bruk kom till. Från Med hammare och fackla vol. 4 1932, s 172-195.

Douhan, Bernt: Arbete, kapital och migration. Uppsala 1985.

Vallonerna i Sverige. Från Fataburen 1981, s 66-90.

Bruk i Uppland. Skrifter från Dannemora Bergslag 1. Uppsala 1990.

Florén, Anders: Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra Nederländerna före industrialiseringen. Uppsala 1998.

Florén, Anders & Ternhag, Gunnar (red): Valloner – järnets människor. Hedemora, Uppsala 2002.

Helmfrid, Björn: ”De på stenhuset”: Studier från Holmens bruk. Norrköping 1959.

Norrköpings stads historia 1568-1719. Norrköping 1963-1971. 

Tre sekler med Häfla bruk. Linköping 1989. 

Sonstorp: det gamla järnbruket vid Emmaån. Norrköping 1990. 

Kring Louis de Geer och Carl Emmerick: två refuserade kulturartiklar. Norrköping 1994.

Hillgren, Bror:Från Tierp. Stockholm 1924.

Min släkts historia. Stockholm 1923. 

Några vallonsläkter och Delsbosläkter. Stockholm 1919. 

Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken. Landskrona 1929.

Hjord, Bengt (red): Bland bergsmän och bruksfolk, Sveriges Släktforskarförbunds årsbok. Västervik 1991.

Hållander, Tore: Vägen in i sockenkyrkan. De uppländska vallonernas religiösa assimilation 1636-1693. Uppsala 1999. Avhandlingen kan hämtas som pdf-fil på denna länk. OBS! filen är c:a 1 Mbyte.

Isaksson, Olof: Vallonbruk i Uppland-människor och miljöer. Finland 1995.
Vallonbruksminnen, En bok för alla. Viborg, Danmark 1998.

Jansson, E Alfred: Bergsbruken i det forna Gripsholms län. Uppsala 1952.

Ortala bruk. Från Med hammare och fackla 1947. 

Överums bruks historia. Överum 1955.

Janson, Sverker o Janson, Bengt (red): Forsmarks Bruk - En uppländsk herrgårdsmiljö. Stockholm 1984.

Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.

Larsson, K Sune: Arbetare och arbetsförhållanden i järnhanteringen i en bergslagssocken (By sn) under 1800-talet. Avesta 2002.

Lindblom, Kjell: Vallonsläkter under 1600-talet, del I. Stockholm 1989.
Vallonsläkter under 1600-talet, del II. Stockholm 1990. 
Vallonsläkter under 1600-talet, del III. Stockholm 1992.

Malmberg, E: Strömsbergs bruks historia. Stockholm 1917.

Meyerson, Åke: Vapenindustrierna i Arboga under äldre Vasatid. Stockholm 1939.

Molin, Harry: Carlholms bruks bok. Stockholm 1950.

Monie, Vilhelm: Minnen från Leufsta bruk 1900-1927.Sollentuna 2001.

Nergård, Maj-Britt: Mellan krona och marknad: utländska och svenska entreprenörer inom svensk järnhantering från ca 1580 till 1700. Stockholm 2001.

Norrby, Jonas: När Forsmark brann. Örebro 1984.

Nyberg, V: Gamla järnbruk i Medelpad. Sundsvall 1950.

Olsson, Jan: Arbetare och deras familjer vid de De Geerska bruken i Norduppland. 1749-års längd. Vallentuna 1995. 1762-års längd. Vallentuna 1997.

Pehrsson, Per: Ur Österby bruks o vallonernas krönika. Från Upplands fornminnesförenings årsskrift 1899, s 1-126.

Pettersson, Jan-Erik (red): Daedalus: Tekniska museets Årsbok, årg 65 (1997), Svenska järn under 2500 år: från gruvpigor och smedsdrängar till operatörer. Stockholm 1996.

Rahmström, Henning: Bidrag till biografi om valloner. Stockholm 1963

Sjöberg, Sven: Rysshärjningarna i norduppland. Östervåla 1976.

Rysshärjningarna i Roslagen. Stockholm 1981. 

Söderfors. Stockholm 1956.

Steen, Birger: Baronernas Leufsta. Stockholm 1966.

Sveriges Släktforskarförbund: Bland bergsmän och bruksfolk, årsbok 1991. Västervik 1991.

Sällskapet Vallonättlingar: Vallonska rötter. Sveriges släktforskarförbund 2016.

Tegelsmora Hembygdsförening: TOBO BRUK genom tiderna. Tierp 1997.

Thörnvall, Folke (red): Leufsta ett gammalt upplandsbruk. Tierp 1985.

Utterström, Gustaf (red): Iggesunds Bruks historia 1685-1985, del I-II. Iggesund 1984.

Wahlund, Sten (red): Sveriges Släktregister, Bjuråker, Delsbo o Norrbo sn. Stockholm 1949.

Vallonättlingen:Sällskapet Vallonättlingars medlemsblad. Stockholm 1943-.

Åberg, Kjell: Två tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda 1540-1870. 1:a uppl 2001.

 

Litteratur - Tryckt eller duplicerat material

Släkt

Litteratur

Anjou

Anjou, A: Den vallonska slägten Anjou jämte förgreningar. Eksjö 1902. 
Lijsing, P M: Sl. Anjou. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945. 
Släkten Anjou. Vallonättlingen nr 3 1951. 
Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Lindqvist, Hilding: Gusumgrenen och Harögrenen av vallonsläkten Anjou. Vallonättlingen, nr 3, 1992. Stockholm.

de Besche

Elgenstierna, Gustav: Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 
Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
de Flon, Erland: Släkten de Besche. Visby 2014.

Bilock

Granåsen, Erland: Vallonättlingen, nr 2, 1994. Stockholm.

Birath

Kjelldorff, Bertil I W: Hammarmederna Birath – några tidiga data. Vallonättlingen, nr 2, 1991. Stockholm

Blank

Vallonsläkten Blanck i Sverige. Vallonättlingen nr 3 1979.

Blavier

Tonnquist, Gunnar: Vallonättlingen, nr 4, 2004 o nr 1, 2005. Stockholm.

Boevie

 

Svenska Släktkalendern: 1938. 
Swartz, Erik C:son: Genealogica gothica, sl. Boivie-Beve, band II:hft 5. Stockholm1935.

Bonnevier

Leijonhufvud, K: Ny Svensk släktbok, sl. Bonnevier och Gilljam. 1906. 
Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Kjelldorff, Bertil I W: Tidiga led av släkten Bonnevier. SoH, nr 2, 1992. Stockholm och Vallonättlingen nr 4, 1993. Stockholm.

Bossard

Olsson, Jan: Släkten Bossard (Boussard) med släkten Bössa. Vallentuna 2002.

Boudry

Svenska Släktkalendern: 1893. 
Eklund, Bengt: Vallonättlingen, nr 1-3, 1996. Stockholm. 
Torstenson, Rune: Rapport från Virelles – de svenska Boudriernas hemort. Vallonättlingen, nr 4, 1996. Stockholm.

Bovin (Boveng)

Lindblom, Kjell: Två hundra år med vallonsläkten Bovin. Stockholm 2002.

Clement Breda

Lindblom, Kjell: Om vallonsläkten Clement Breda. Vallonättlingen, nr 1, 2001. Stockholm.

de Coeur

Lindblom, Kjell: Vallonättlingen, nr 1, 1997. Stockholm.

Dandenell

Svenska Släktkalendern: 1912, 13, 15-16, 27, 36, 62, 74. 
Gunnarsson, Ingvar: Vallonsläkten Dandenelle: släktforskning och släkthistoria. Örebro 2004.

Douhan

Hillgren, Bror: Anteckningar om sl. Douhan, Sporrong, Tillman. Stockholm 1931.

Drougge

Fryxell, Jörgen. Vallonsläkten Drugge. Vallonättlingen, nr1-3, 2002. Stockholm.

Dubois

 

Örnberg, Victor: Svenska ättartal, XI s 146. sl Dubois. 
Svenska Släktkalendern: 1962, 1974. 
Berggren, Ulf: Tunabergare 1600-1800. Södertälje 1987.

Falleij

Kjelldorff, Bertil I W: Vallonsläkten Falleijs ursprung. Vallonättlingen, nr 2, 1990. Stockholm.

Fassin (Fassing)

Kjelldorff, Bertil I W: Fasin eller Fassing – en vallonsk masmästarsläkt. Vallonättlingen, nr 4, 1997 och nr 1, 1998. Stockholm.

de Flon

Pursche, Werner: De äldsta svenska leden. SoH nr 3 1976. Stockholm. 
de Flon, Erland: Vallonen Jean Constant de Flons ättlingar. Visby 2006. 
de Flon, Erland: Brukspatron Gillius de Flons ättlingar. Visby 2011.

Frumerie

Pemer, Anders: Om vallonsläkten Frumerie. Vallonättlingen, nr 2, 2001. Stockholm.

Garneij

Sörensson, Staffan: Svenska smedsläkter, häfte nr 1, sl. Garneij. Bromma 1995.

De Geer

Elgenstierna, Gustav: Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 
Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958.

Gevert

Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Hedenberg, Örjan: Svenska Smedsläkter, nr 6 o 8. Bromma 1998-99.

Giers

Asplund, Gustaf: Släkten Giers (Gjers). Genealogiska Föreningens släktböcker 5. Gävle 1943.

Goffeng

Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Renè Gauffin: Släkten Gauffin i Finland härstammar från Österby. Vallonättlingen, nr 3, 1992. Stockholm. 
Lindblom, Kjell: Tvåhundra år med vallonsläkten Goffin. Stockholm 2003.

Guillaume/Gilljam

Geber, Stig, Lindblom, Kjell och Olsson, Jan: Två hundra år med vallonsläkten Gilljam. Sällskapet Vallonättlingar 2006

Herou

Kjelldorff, Bertil I W: Släkterna Hero/Herou i tidiga led. SoH, nr 3-4, 1994. Stockholm och Vallonättlingen, nr 1-4, 1994. Stockholm..

Hubinet

Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Sällskapet Vallonättlingar: Vallonsläkten Hubinet. Stockholm 2006.

Lemmens

Berg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.

Lemoine

Sundberg, Emil: Vallonsläkten Lemon. I Genealogiska Föreningens arkiv. 
Dandanell, Ingvar: Vallonsläkten Lemoine i södra Dalarna och Gästrikland på 1600-1700 talen. Vallonättlingen nr 1-2 1989. Stockholm. 
Hammerman, Staffan: Vad hette han – Jean Persson…?Gouise?de Ruar? – Nej, LeMoine. Vallonättlingen, nr 1, 1995. Stockholm.

Martinell

Kilbom, Karl: Vallonerna. Stockholm 1958. 
Martinelle, Ottomar: Släkten Martinell, släktutredning i kopia hos GF, redigerad och sammanställd av Lennart Zielfelt 1973.

de Morgny

Wester, Claes-Erik: De rörliga företagarna Mornie. Artikel i Vasabladet 12 mars 1977, Finland
Berg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998, Finland 
Berg, Bjarne: Resumé över vallonsläkten de Morgny under 1600-talet. Vallonättlingen, nr 3, 2001. Stockholm.

de Nis

Lindblom, Kjell: Vallonättlingen, nr 2, 1995. Stockholm.

Oudart (Audar)

Berggren, Ulf: Tunabergare 1600-1800. Södertälje 1987.

Parment

Berg, Bjarne: Vallonernas spår. Vasa 1998.

Personne

Personne, John-Eric: Personne - Vallonsläkten från Forsmarks bruk. Vallonättlingen nr 2 1976. Stockholm.

Piette

Freij, Donald: Vallonsläkten Piette. Vallonättlingen, nr 1, 2004. Stockholm.

Pira

Lijsing, P M: Sl. Pira. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945

Pousette

Svenska Släktkalendern: 1963, 1974.

Robbert

Lijsing, P M: Sl. Robbert. Från Hundare och Skeppslag. Norrtälje 1942, 1945

de la Sarlande

Granåsen, Erland: En mer komplett utredning av släkten de la Sarlande. Vallonättlingen, nr 1, 1994. Stockholm.

Sporrong

Hillgren, Bror: Anteckningar om sl. Sporrong, Tillman, Douhan. Stockholm 1920. 
Lindblom, Kjell: Två hundra år med vallonsläkten Sporrong. Stockholm 1999.

Thaillard/ 
le Theatre

Lindblom, Kjell. Ett par vallonsläkter från Fellingsbro socken. Vallonättlingen nr 4 1984.

Tillman

Hillgren, Bror: Anteckningar om sl. Tillman. Landskrona 1917. 
Hillgren, Bror: Anteckningar om sl. Sporrong, Tillman, Douhan. Stockholm 1920. 
Hillgren, Bror: Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken (sl Tillman). Landskrona 1929. 
Olsson, Jan: Vallonsläkten Tillman från Lövsta bruk (3:e upplagan). Vallentuna 2006.

Tissier

Johan Tissie´s arvshistoria. Vallonättlingen, nr 2-3 1957. Stockholm.

Tollet

Wilksman, Atle: Släktbok del I, släkten Tollet. Helsingfors 1912-16.

de Try / de Trij

de Trier Almén, Ingemar: Henrik de Trij och hans släkt, SoH, nr 3 1976. Stockholm. 
de Flon, Erland: Henrik de Trys ättlingar. Visby 2013.

de Val

Bidrag till släkten de Wahls genealogi, SoH, nr 2 1958. Stockholm.

Werdier

Möller, Sten: Släkten Werdier från Frankrike. SoH, nr 3-4 1990, Stockholm.