VÅR NATIONALSKALD JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804-1877) ÄR VALLONÄTTLING!

 

Enligt gemensamma forskningar, vilka kom samman under Sällskapet Vallonättlingars besök till Finland i maj 2019, blev det till allas förvåning uppenbart att Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg är från sin fars sida 'dubbelvallon', tillhörande släkten Boudrou och Lucas.

Under hans släktträd sammanställt av Robert Mattson, som också skrev en artikel i Vallonättlingen 3/2019 utgiven av Sällskapet Vallonättlingar i Sverige. Duktigt jobbat av oss alla! En annan sak som nästan alltid glöms bort i den Södra Finland centrerade historieskrivningen är att Runeberg kom ursprungligen från svenska Österbotten...

 

 

 JOHAN LUDVIG RUNEBERG (1804-1877) 

 

 

 

SLÄKTEN PIRA

Av Marja-Liisa Ruohtula.

Stamfadern Jean Pira skrev kontrakt i Liège (med Laurens Vervier ) den 13 maj 1626, anlände till Finspång, Löfsta, Åkerby, Västland och dör i Österby år 1679. Han hade åtminstone tre söner – Nicolas, Regau och Jean. Nicolas gifte sig med Anna Bayard och de fick fem söner och en dotter - Hindrick, Claes, Guillaume, Jean, Pierre och Anna. Anna gifte sig med Raphael Pousette, Hindrick med Jeana Maniette, Guillaume med Maria Henning och Claes med Johanna Pousette. Deras ättlingar spred sig till de olika bruken i Uppland och en del gifte sig redan där med följande släkter och senare i Finland med samma eller andra släkter:

Anna Bayard (Nicolas Pira), Brita Elsa Berg (Claes Pira), Catlin Bodou (Noë Pira), Margareta Boveng 1. Catlin Bovin 2. (Jacob Pira), Maja Bonnevier (Johan Pira), Johanna Blanck (Zacharias Pira) , Maria Elisabeth Berg (Claes Pira), A.Bretzner (Charlotta Pira), Johan Forss ( Maria Pira), De Geer (Tervik herrgård i Östra-Nyland), Maria Gilliam (Jean Pira), Jan Douhan (Margareta Pira), Maria Dubois (Zacharias Pira), Christina Degerth ( Anders Pira), Johan Forss (Maria Pira), Petter Forss, son till Johan (Anna Maria Pousette), Gabrielsson, Maria Henning (Guillaume Pira), Amund Hübinette (Anna Greta Pira), Nicole Hübinette (Regau Pira), Juhlin, Bertram Lemoine (Eva Maria Pira), Jeana Maniette (Johannes Pira), Lena Misk (Mikael Wikstedt), Erik Nässling (Cajsa Pira), Lindström, Johanna Posset 1.Maria Hindricsdotter 2. (Claes Pira), Michel Pousar (Anna Maria Pira), Malin Pouse (Jean Pira), Raphael Pousette (Anna Pira), Jeanna Tillman (Johan Pira), Anna Sporrong (Rigart Pira), Jacob Sortell (Johanna Pira, Pierre Piras dotter i Finland), Alexander Wikstedt (Pira-ättlingar i Finland, Johanna Piras sondotters son), Karl Ahlroth (Johanna Wikstedt, Johanna Piras sondotters dotter), Carl-Gustaf Lönnqvist (Eva Ulrica Sortell, Alexander Wikstedts kusin, Johanna Piras sondotters dotter i Finland), Asta Martelin (Winter och Pira-ättlingar i Finland), Åke Åkerfeldt (Maj-lis Wikstedt, Johanna Piras ättling i Finland), Lena Misk (Mikael Wikstedt) etc.

Släkten Pira var en stor släkt i Sverige och också i Finland, även ännu med talrika ättlingar. Trots detta är den ganska enkel att utreda, då släkten har en enda stamfader – Jean Pira, som kom till Sverige år 1626.. 

De här släkterna har många gånger blandat sig med varandra och arbetat som dagsarbetare och torpare för Fiskars och andra bruk. I sju, ofta åtta generationer har några släkter arbetat vid Fiskars. Cajsa Pira gifte sig med Erik Nässling (d.1818) och deras ättlingar har funnits länge vid bruket. År 1949 intervjuades en gammal vallonättling i Fiskars bruks 300-års jubileumsblad, Vilhelm Alexander Forss, som hade arbetat för Fiskars bruk i 56 år.

Släkten Wikstedt arbetade i många generationer som gruvkarlar i Orijärvi koppargruva och senare på Fiskars bruk, en åtminstone ännu på 1900-talet, i finsmedjan som smed. Den ovan nämnda Pierre Pira arbetade som räckardräng på Antskog bruk 1736 - 1766, hans dotter Johanna gifte sig i Finland med Jacob Sortell och hennes sondotters son Alexander Wikstedt var lantarbetare på Fiskars bruks ägor. Alexander var kapitelförfattarens mormors far. Också Claes Pira arbetade på Antskogs bruk 1735 -1748, gifte sig med Maria Johansdotter Pousette redan i Skäfthammar och var smältare i Ortala och Antskog. Maria är begravd i Karislojo. Hinrich Pira kom samtidigt med Claes Pira till Antskogs vallonsmedja 1734 och gifte sig med Brita Ericsdotter i Pojo.

Johannas syster Anna-Maria gifte sig med Michel Pousar född på Harg i Sverige, men han och hustrun dog båda i Åbo. Michel Pousar var under en tid såväl mjölnare som snickare. Han är stamfader för en släktgren i Åbo. Hans son Claes var smed på Fiskars bruk och hans son Anders guldsmed i Åbo. 

En annan gammal släkt från Orijärvi är också släkten Åkerfeldt, som senare arbetade troget vid Fiskars bruk. De gifte sig också med Pira-ättlingar.