Föreningen Finlands Vallonättlingar grundades 1994. Föreningen vill sammanföra vallonättlingar i Finland till gemensamma tillfällen, aktiviteter och sammankomster runt om i landet för främjande av bekantskap, släktforskning och utveckling av släkt- och familjeband. Vi vill sprida information om vallonernas och vallonättlingarnas verksamhet i vårt land samt befrämja kontakter till vallonföreningar i andra länder och skapa gemensamma tillfällen med dessa. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna medlemsmöten med föredrag, rådgivning och annan verksamhet samt stöda forskningen om vallonerna i Finland. Föreningen skall även medverka till bevarandet av resterna av vallonsk kultur och skapa levande kontakt med folk, myndigheter och institutioner i Vallonien och Belgien.

Föreningen arrangerar olika aktiviteter för medlemmarna. I den årliga planeringen ingår studiebesök och utflykter, huvudsakligen inom landet, föredrag i ämnen inom Föreningens intresseområde liksom en höstsammankomst i den lättsamma samvarons tecken.

Finlands Vallonättlingar r.f. är medlem i Sällskapet Vallonättlingar i Sverige. Vi samarbetar med den Belgiska ambassaden i Helsingfors och Wallonie-Bruxelles International –organisationen (www.walloniabrussels.be) i Bryssel, Belgien.

Medlem kan var och en bli, som har vallonskt påbrå, men även den som ekonomiskt eller på annat sätt vill stödja föreningens verksamhet är välkommen. Föreningen har medlemmar i alla delar av vårt land och styrelsen har sitt säte i Helsingfors. Antalet medlemmar är för närvarande omkring 160, men det finns hundratals medlemmar inom sociala medier, bl.a. i Facebookgruppen.

 

NY STYRELSE 2023:

Minna Silver, ordförande

Anita Ismark, viceordförande

Katarina Drugg, styrelsemedlem

Henry Johansson, kassör

Kenneth Silver, sekreterare

 

Vilka är vi?

Medlemmarna i Finlands Vallonättlingar är en grupp livsglada, varmhjärtade, entusiastiska och hängivna människor, som delar kärleken för den vallonska kulturen och Vallonien, det kulturarv som vår förening värnar om. Vi vill aktivt nå ut i samhället med budskapet om den vallonska kulturen. I det syftet ser vi som vårt uppdrag att berätta om ”vår historia” till en bredare allmänhet.

Föreningen Finlands Vallonättlingar för samman kunskaper och förmågor från en historia, som sträcker sig över 400 år i Finland. Vallonernas överlevnadshistoria i de nordiska länderna är samtidigt en klar framgångssaga för en immigrationsgrupp och minoritet. Därför ser vi oss också som brobyggare i samhället, eftersom vår gemensamma, värdefulla historia och vårt kulturarv än i dag korsar gränser, länder och kanske även kontinenter, och på ett äkta sätt är sammankallande och sammanförande, och kan sålunda öka förståelsen för olikheter och att vara annorlunda.